1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Дупница”


ТП „Държавно горско стопанство Дупница"


НОВИНИ

СПРАВКА
20/11/2014
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38


ЦЕНОРАЗПИС
20/08/2014
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ТЪРГОВЦИ - ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ПО ЧЛ.7 АЛ.2,Т.2 ОТ НУРОВИДГТ


ЦЕНОРАЗПИС
27/11/2013
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ТП ДГС ДУПНИЦА ЗА 2013-2014г.