1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Дупница”


ТП „Държавно горско стопанство Дупница"


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
08/10/2015
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.10.2015г. на територията на ТП ДГС Дупница


ЗАПОВЕД
01/10/2015
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 03-04.10.2015г. на територията на ТП ДГС Дупница


ЗАПОВЕД
24/09/2015
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 25-26.09.2015г. на територията на ТП ДГС Дупница